Jinak ale věrně následovala Pavlovu Tiu

Jinak ale věrně následovala Pavlovu Tiu